Seminar Akutni bol značaj i lečenje, Kragujevac 2019

Akreditovani seminar Akutni bol značaj i lečenje održan je na Fakultetu medicinskih nauka Univerzitet u Kragujevcu 25. maaj 2019. godine.  Program je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, pod akreditacionim brojem 153-02-449/2019-01, kao nacionalni seminar 1. kategorije – 6 bodova za slušaoce, 12 za predavače.

Seminar Akutni bol značaj i lečenje

Datum: 25. maj 2019.

Mesto: Fakultet medicinskih nauka Univerzitet u Kragujevcu

 

Materijal

Event report

Accreditation

Flyer 1

Flyer 2

Attendence list

Event evaluation list

Evaluation analysis

 

Prezentacije

Analgezija tokom porodjaja

Epidemiologija bola

Fiziologija i neuroanatomija bola

Jednodimenzionalne i multidimenzionalne skale u proceni bola

Klinička evaluacija i procena bola

Medicina bola u Srbiji

Multimodalna analgezija

Postoperativna analgezija

Posttraumatski bol

Taksonomija, terminologija bola

 

 

Leave a Reply