21/08/2019

HEPMP Newsletters

HEPMP Newsletters

Radioterapijski modaliteti lečenja bola

Equipment

Akutni bol

Akutni bol: značaj i lečenje

Akutni bol: značaj i lečenje

Terapija bola za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Materijal za učenje: Lečenje bola uzrokovanog karcinomom

BISOP 2019

  1. No. 14: Maj 2019 (srb)

HEPMP poziv za eksternog evaluatora

Beta Mart 2019

HEPMP Akreditovani kursevi

Nabavljena oprema

Projekat HEPMP promovisan u medijima

Novi modul na Medicinskom fakultetu

Međunarodni skup SANU i HEPMP

HEPMP na Univerzitetu u Firenci

HEPMP na Univerzitetu u Rijeci

BISOP 2018 i monitoring poseta

Projektni sastanak u Ljubljani

CEEA 5 2018

Početak projekta HEPMP

The HEPMP project kicked off