Terapija bola za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Kurs Terapija bola za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organzovan je u periodu između 14. i 19. aprila 2019. godine. U nastavku se mogu preuzeti videti ciljevi kursa, kao i preuzeti materijal i prezentacije.

 

Organizator: Prof. dr Nebojša Lađević

Datum: 14.04.2019- 19.04.2019.

Ciljevi kursa:

– naučiti (obnoviti) fiziologiju bola, puteve bola, neurofiziologiju bola, vrste bola,
– načine merenja bola, primenu skala za merenje bola, upitnika za bola,
– značaj merenja intenziteta bola, akcenat na njegovoj multimodalnosti,
– socioekonomske posledice bolnih stanja, akutnih i hroničnih,
– razlike izmedju akutnog i hroničnog bola,
– razlike između nociceptivnog i neuropatskog bola,
– terapija akutnog bola sa primerima iz svakodnevne prakse,
– terapija postoperativnog bola,
– terapija neuropatskog bola sa primerima iz svakodnevne prakse,
– terapija hroničnog bola maligne etiologije sa primerima iz svakodnevne prakse,
– farmakološka sredstva dostupna u terapiji bola,
– nefarmakološka sredstva u terapiji bola.

Materijal

Agenda

Event report Serbian

Event report English

Event evaluation list

Evaluation analysis

 

Prezentacije

Akutni hronični i postoperativni bol kod dece
Terapija hroničnog kancerskog bola
Neuropatski bol

Slike

Leave a Reply