Seminar Hronični bol: značaj i lečenje, Inđija 2019

Seminar Hronični bol: značaj i lečenje

Datum: 23. mart 2019.

Mesto: Dom zdravlja Dr Milorad Mika Pavlović

Materijal

Akreditacija

Event report

Flajer

Attendence list

Event evaluation list

Evaluation analysis

 

Prezentacije

Evolucija i poimanje bola

Neurofiziologija akutnog i hronicnog bola

Farmakoterapija bola, klasifikacija lekova

NSAIL i Paracetamol kao najcesci analgetici

Farmakologija opioidnih analgetika

Adjuvantni analgetici

Terapija akutnog bola

Leave a Reply