Održana predavanja o bolu za studente u KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“

U organizaciji nastavnika Katedre za hirurgiju sa anesteziologijom zaposlenih u KBC “Dr Dragiša Mišović.Dedinje”, a podstaknuti ranije uspešno realizovanim predavanjima o bolu za studente Medicinskog fakulteta u Beogradu, održana su predavanja o aktuelnim temama iz oblasti medicine bola 4. i 5. decembra 2019. godine.

Predavanja su realizovana u amfiteatru KBC “Dr Dragiša Mšović-Dedinje” u Beogradu za grupu studenata pete godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u  Beogradu.

Proteklih godina program anesteziologije za 9. semestar dodiplomske nastave studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu trajao je 3 nedelje. Po prvi put je Katedra za anesteziologiju je dobila dodatne dve nedelje za predstavljanje novih tema u dodiplomskom obrazovanju.

Cilj organizacije ovih predavanja bio je podizanje svesti o problemu bola iznošenjem relevantnih naučnih činjenica o bolu.

Predavanja su namenjena studentima devetog semestra dodiplomskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao deo nastavnog plana i programa predmeta hirurgija sa anesteziologijom.

Stoga bi se ciljevi organizovanja i održavanja ovih predavanja mogli predstaviti na sledeći način:

  • Podizanje svesti studenata medicine o problemu bola,
  • Upoznavanje sa epidemiologijom bola, kao i sa  značajem problema i potrebom da se o njemu nauči na Medicinskom fakultetu u dodiplomskim studijama,
  • Upoznavanje sa anatomskim i patofiziološkim osnovama bola sa objašnjenjem načina viđenja bola u medicini danas,
  • Upoznavanje sa pregledom pacijenta sa bolom,
  • Predstavljanje osnovnih terapijskih modaliteta, sa fokusom na opioidnu analgetičku terapiju kod zloćudnih i nemalignih bolova,
  • Pojašnjenje pojma opiofobije i zavisnosti, kao i upoznavanje potencijalnih strahova kod lekara i pacijenata,
  • Isticanje značaja HEPMP projekta sa svim njegovim ciljevima i aktivnostima,
  • Širenje informacija o HEPMP-u, njegovim ciljevima i aktivnostima,
  • Kroz širenje HEPMP informacija, poziv svim studentima da učestvuju HEPMP aktivnostima kroz učešće na projektnom forumu.

Tokom dva dana u KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”, nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održana su 4 predavanja i 1 seminar. Predavanja su održana  4. i 5. decembra 2019. od 8.00 do 13.00, a ukupno je 26 studenata pohađalo dvodnevnu nastavu.

Leave a Reply