Finansijska revizja projekta HPMP

Univerzitet u Beogradu objavio je poziv za obavljanje usluga finansijske revizije, odnosno angažovanje na obaljanju ugovorenih postupaka u vezi sa finansijskim informacijama ERAZMUS+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju za projekat Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – HEPMP.

Ponude je potrebno dostaviti elektronski na adrese erasmus.ka2@rect.bg.ac.rs, nzrnic@mas.bg.ac.rs, sseslija@tmf.bg.ac.rs do 05 aprila 2021 godine.

U nazivu mejla potrebno je navesti: Revizija Erazmus + projekta „HEPMP“
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je elektronskim putem primljena od strane naručioca do 05. aprila 2021. godine u 16 časova.

Neblagovremene i neuredne ponude neće biti razmatrane.

Ponuđači su u obavezi da ponude dostave u originalnom obliku najaksnije do 07. aprila 2021. godine na sledeću adresu:
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 1, 11000 Beograd
Revizija Erazmus + projekta „HEPMP“

Tekst poziva možete preuzeti OVDE.

Odluku o pokretanju nabavke možete preuzeti OVDE.

 

Leave a Reply