Seminar Akutni bol, Banja Luka 2019

Seminar Akutni bol održan je na Medicinskom fakuletetu Univerziteta u Banjoj Luci od strane prof dr Darka Golića.  Seminar je akreditovan od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.  U nastavku se može preuzeti materijal seminnara i prezentacije kao i pogledati slike sa događaja.

Seminar Akutni bol

Datum: 06. jul 2019.

Mesto: Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

Materijal

Agenda

Event report

Evaluation analysis

 

Prezentacije

Opoidi u terapiji bola

Centralni nervni blokoviu terapiji akutnog postoperativnog bola

Hronifikacija akutnog bola

Multimodalna analgezija

Patofiziologija bola

Postoperativni bol

Akutni lumbalni bolni sindrom

Pravne implikacije bola

Slike

 

Leave a Reply