Seminar Hronična bol, Banja Luka

Seminar Hronična bol održan je na Medicinskom fakuletetu Univerziteta u Banjoj Luci 20 Septembra 2019. Seminar je organizovao prof dr Darka Golića.  Seminar je akreditovan od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.  U nastavku se može preuzeti materijal seminnara i prezentacije kao i pogledati slike sa događaja.

Seminar Hronična bol

Datum: 20. septembar 2019.

Mesto: Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

Materijal

Agenda

Event report

Evaluation analysis

 

Prezentacije

Evolucija poimanja bola – download
Acute pain management-experience from Ljubljana – download
Chronic Postoperative Pain – download
Dijabetična polineuropatija i hronični bol – download
General Anesthesia for Cesarean Delivery – download
Stimulacija kičmene moždine u liječenju hronične boli – download
Invazivne procedure za liječenje kronične boli – download
Kancerski bol – download
Neuropathic pain – download
Lečenjebola akupunkturom – download
Različiti mehanizmi delovanja oralnih opioida i njihova primena – download

Slike

 

Leave a Reply