Lečenje akutnog postoperativnog bola

U organizaciji univerzitetskog KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje” i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a putem platforme Zoom, održan je virtuelni kurs pod nazivom “Lečenje akutnog postoperativnog bola”. Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1946/20, a bio je namenjen lekarima i medicinskim sestrama i tehničarima. Kursu je prisustvovalo 58 anesteziologa i anestetičara iz KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje” koji su nakon kursa dobili sertifikate sa 6 KME bodova. Predavači na kursu su bili ugledni profesori i asistenti na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Materijal

Flajer – download 
Agenda – download 


Prezentacije

  1. BOL – etiologija, patogeneza, patofiziologija – I deo – Prof. dr Vladimir Đukić – download 
  2. BOL – etiologija, patogeneza, patofiziologija – II deo – Ass dr Predrag Savić – download 
  3. Akutni postoperativni bol – Prof. dr Vladimir Đukić – download 
  4. Tretman akutnog postoperativnog bola u svakodnevnoj praksi – Prof. dr Vladimir Đukić – download 
  5. Invazivne procedure u tretmanu akutnog postoperativnog bola – Prof. dr Dejan Stojakov – download 
  6. Lekovi u tretmanu akutnog postoperativnog bola – Ass dr Suzana Bojić – download 

Leave a Reply