Seminar Karcinomski bol

Seminar Karcinomski bol održan je u Domu zdravlja Dr Milorad Mika Pavlović u Inđiji 02. decembra 2019. godine. Seminar je organizovao prof dr Predrag Stevanović dr sc. med. sa Medicinskog fakuleta Univerzita u Beogradu.  Program je akreditovan kao seminar pod brojem A-1-2297/19 za lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare sa 6 bodova za učesnike.  U nastavku se može preuzeti materijal seminnara i prezentacije kao i pogledati slike sa događaja.

Seminar Karcinomski bol

Datum: 02. decembar 2019.

Mesto: Dom zdravlja Dr Milorad Mika Pavlović, Inđijia

Teme:

  • Prof. Dr Predrag StevanovićEdukacija o bolu u Srbiji i HEPMP
  • Prof. dr Ivan Palibrk: Procena malignog bola smernice u lečenju
  • Prof Dr Nebojša Lađević: Opioidi u lečenju hroničnog nekancerskog bola
  • Prof. Dr Predrag Stevanović: Lečenje karcinomskog bola prikaz slučaja
  • Prof Dr Miomir Jović: Moderni načini davanja analgetika PCA
  • Prof Dr Dejan Nešić: Bol u starijoj životnoj dobi

Materijal

Flajer
Akreditacija
Evaluacioni upitnik
Evaluation analysis
Event report (ENG)
Event report (RS)

Prezentacije

Prof. Dr Dejan Nešić Bol u starijem životnom dobu – PREUZMITE
Prof. Dr Nebojsa Ladjevic Različiti mehanizmi delovanja oralnih opioida i njihova primena kod hronuičnog nemalignog bola – PREUZMITE
Prof. Dr Predrag Stevanović Lečenje karcinomskog bola – PREUZMITE
Prof. Dr Miomir Jović Moderni načini davanja analgetika PCA – PREUZMITE
Prof. Dr Ivan Palibrk Terapija hroničnog kancerskog bola – PREUZMITE

Slike

 

Leave a Reply