Hronični nekancerski bol – treći seminar Univerziteta u Kragujevcu

Akreditovani seminar Hronični nekancerski bol održan je na Fakultetu medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu 07. marta 2020 godine sa početkom u 10 časova.

Teme kursa:

  • Poimanje bola kroz istoriju i evolucija u pristupu terapiji bola
  • Neuropatski bol
  • Hronični postoperativi bol
  • Uticaj starosi bolesnika na nocicepciju i farmakoterapiju bola
  • Specifičnosti perioperativne terapije bola i anestezije kod bolesnika sa hroničnim bolom
  • Minimalno invazivne procedure u lečenju hroničnog bola
  • Nespecifični hronični bol u vratu i leđima
  • Glavobolje
  • Kompleksni regionalni bolni sindrom
  • Muskuloskeletni bol, fibromijalgije

Material

Liflet – download
Evaluacioni upitnik – download
Evaluaciona analiza – download
Izveštaj – download

Fibromialgicni sindrom- fibromialgija – download 
Neuropatski bol – download 
Kompleksni regionalni bolni sindrom – download 
Invanzivno lečenje hroničnog bola – download
Hronični postoperativni bol – download 
Hronični bol u leđima – download 
Hronični bol u starijem životnom dobu – download
Glavobolje – download 
Evolucija poimanja bola – download 
Patient with chronic pain and anesthesia – download 

Leave a Reply