Akutna bol i multimodalna anelgezija

Akutna bol i multimodalna anelgezija

Predavanje za stuednte u okviru studijskog programa upravljanje bolom za studente Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Krgaujevcu. Akutni bol (posttraumatski i postoperativni, Multimodalna analgezija) je trajno ubačena u nastvni plan odnosno silabus predmeta Resuscitacija 2.

Datum: 10.12.2018.

Predavanja Post-traumatski bol i Post-operativni bol i multimodalna analgezija imali su za cilj da studenti steknu znanja o:

  • Negativnim fiziološkim efektima netretiranog akutnog bola
  • Faktorima rizika za razvoj hroničnog post-operativnog i posttraumatskog bola
  • Farmakoterapiji i nervnim blokovima koji su pogodni za tretiranje bola nakon različitih hirurških intervencija, odnosno povreda
  • Nefarmakološkim metodama lečenja akutnog bola
  • Značaju preemptivne analgezije tokom perioprativnog perioda
  • Principima multimodalne terapije akutnog bola

Materijal

Teaching schedule
Attendance list
Report
Evaluation analysis (1)
Evaluation analysis (2)
Evaluation analysis (3)
Evaluation analysis (4)
Evaluation analysis (5)

Prezentacije

Pain education in medical studies HEPMP promotion – download
Acute Postoperative and Post Traumatic Pain Management – download
Acute Postoperative and Post Traumatic Pain Management – download

Slike

 

 

Leave a Reply