University of Montenegro – meeting “Pain – the fifth vital sign”

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održan online treći stručni skup pod nazivom “Bol – peti vitalni znak” u okviru Erasmus + projekta – HEPMP, čiji je koordinator prof. dr Danko Živković.

Skupu je prisustvovalo oko 50 ljekara uglavnom iz primarne zdravstvene zaštite i obrađeno je sedam interesantnih tema iz medicine bola.

Skup je akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore.

Koristimo priliku da najavimo da će se sledeći skup održati u prvoj poplovini 2021 godine.

Presentations

 

 

Leave a Reply